Adók és illetékek terület

  • Tipărire

Kattintson az alábbi ügylettípuson a dokumentum letöltéséhez.

1. Adónyilatkozat a lassújárművekre vonatkozó helyi illeték megállapítása érdekében
    Declaraţia de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente

2. Adónyilatkozat reklámok és hirdetések, valamint […] cégtábla után fizetendő adó megállapítása érdekében
    Declaraţie de impunere privind stabilirea taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, şi pentru firma instalată […]

3. Nyilatkozat a gépjárműveknek a nyilvántartásból való törlése érdekében
    Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport

4. Adónyilatkozat a természetes személyek által fizetendő építményadók megállapítása érdekében
    Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice

5. Különleges adónyilatkozat a több lakás rendeltetésű építményadó megállapítása érdekében, természetes személyek esetében
    Declaraţie specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat a destinatorilor mai multor clădiri - persoane fizice

6. Adónyilatkozat a jogi személyek által fizetendő telekadók megállapítása érdekében
    Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane juridice

7. Adónyilatkozat a fizikai személyek által fizetendő telekadók megállapítása érdekében
    Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice