HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

Anyakönyvi ügyek

Kattintson az alábbi ügylettípuson a dokumentum letöltéséhez.

 

1. Névátírás iránti kérelem
    Cerere de ortografiere a numelui în limba maternă

2. Kérelem és saját felelősségű nyilatkozat a gyermeknevelési juttatás/ösztönzés és családi pótlék megítélése érdekében
    Cerere pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului

3. 50 éves házassági oklevél kiállítása iránti kérelem
    Cerere pentru acordarea premiului de 50 ani de căsătorie

4. Kérelem családegyesítéséhez szükséges bizonylat megszerzésére
    Cerere pentru eliberarea adeverinţei necesare reîntregirii familiei

5. Születési / házassági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
    Cerere pentru eliberarea certificatului de naştere / căsătorie

6. Születési / házassági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem, meghatalmazott által
    Cerere pentru eliberarea certificatului de naştere / căsătorie, prin procură

7. Születési / házassági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem, külföldi lakhely esetén
    Cerere pentru eliberarea certificatului de naştere / căsătorie, pentru domiciliul în străinătate

8. Halotti bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
    Cerere pentru eliberarea certificatului de deces

9. Családi könyvecske kiállítása iránti kérelem
    Cerere pentru eliberarea livretului de familie

10. Válási határozat bejegyzése iránti kérelem
    Cerere pentru înregistrarea divorţului pronunţat în ţară

11. Külföldön történt névváltoztatásra vonatkozó megjegyzés bejegyzése iránti kérelem
    Cerere pentru înregistrarea menţiunii schimbării de nume produs în străinătate

12. Külföldön anyakönyvezett házasságkötésre és a férj elhalálozására vonatkozó megjegyzések bejegyzése iránti kérelem
    Cerere pentru înregistrarea menţiunii de căsătorie şi deces al soţului în străinătate

13. Külföldön bekövetkezett elhalálozásra vonatkozó megjegyzés bejegyzése iránti kérelem
    Cerere pentru înregistrarea menţiunii de deces produs în străinătate

14. Külföldön kimondott válásra vonatkozó megjegyzés bejegyzése iránti kérelem
    Cerere pentru înregistrarea menţiunii de divorţ produs în străinătate

15. Külföldön kötött házasságra és kimondott válásra vonatkozó megjegyzés bejegyzése iránti kérelem
    Cerere pentru înscrierea menţiunii de căsătorie şi divorţ în străinătate

16. Külföldön kiállított születési bizonyítvány átírása és román születési bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
    Cerere pentru transcrierea certificatului de naştere înregistrat în străinătate

17. Külföldön kiállított házassági bizonyítvány átírása és román házassági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
    Cerere pentru transcrierea certificatului de căsătorie înregistrat în străinătate

18. Külföldön kiállított halotti bizonyítvány átírása és román halotti bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
    Cerere pentru transcrierea certificatului de deces înregistrat în străinătate

Proiectul Sipoca 35

SIPOCA 35 imagine banner