HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

Urbanisztikai és területrendezési nyomtatványok

Kattintson az alábbi ügylettípuson a dokumentum letöltéséhez.

 

1. Építési engedély iránti kérelem melléklete
    Anexă la cererea de eliberare autorizare de construire

2. Engedélyezett építési munkálatok megkezdésének értesítése
    Anunţ începere lucrări construcţii autorizate

3. Kérelem az építmény felépítését/kibővítését igazoló bizonylat kiállítására
    Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării / extinderii construcţiei

4. Kérelem az építmény lebontását igazoló bizonylat kiállítására
    Cerere pentru confirmarea desfiinţării construcţiei în baza autorizaţiei de demolare

5. Kérelem a Terület-és Városrendezési Bizottság szakvéleményének kibocsátására
    Cerere pentru obţinerea avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism

6. Városrendezési dokumentáció jóváhagyása iránti kérelem
    Cerere pentru obţinerea aprobării documentaţiei de urbanism

7. Kérelem a városrendezési engedély érvényességi időtartamának meghosszabbítására
    Cerere pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism

8. Helyszínrajz kibocsátása iránti kérelem
    Cerere pentru eliberarea unui plan de situaţie

9. Városesztétikai Bizottság jóváhagyása iránti kérelem
    Cerere pentru obţinerea avizului Comisiei de Estetică Urbană

10. Kérelem különböző bizonylatok kiállítására (az ingatlan belterületen található, jelenlegi lakcím, ingatlanadó-kategóriát meghatározó övezeti besorolás)
    Cerere pentru eliberarea adeverinţei de intravilan, adresă poştală, încadrare zonă de impozitare fiscală

11. Kérelem az építési/bontási engedély kibocsátására
    Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire / desfiinţare

12. Kérelem a városrendezési engedély kibocsátására
    Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

13. Kérelem a használatbavételi bizonylat kiállítására
    Cerere pentru eliberarea dovezii de luare în folosinţă

 

 

 

 

 

Proiectul Sipoca 35

SIPOCA 35 imagine banner