HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

Törvények

Az alábbiakban összefoglaltunk néhány hasznos törvényt, ami szabadon letölthető.

* LEGEA Nr. 215 din 23 aprilie 2001 *** Republicata - Legea administratiei publice locale
* LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 - privind liberul acces la informatiile de interes public
* LEGEA Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 - privind transparenta decizionala în administratia publica
* LEGEA Nr. 7 din 18 februarie 2004 *** Republicata - privind Codul de conduita a functionarilor publici
* LEGEA Nr. 188 din 8 decembrie 1999 *** Republicata - privind Statutul functionarilor publici
* LEGEA Nr. 477 din 2004 - privind Codul de conduita a pers. contractual din autoritatile si institutiile publice

Proiectul Sipoca 35

SIPOCA 35 imagine banner

Serviciul 112

112 LOGO